Topte s námi levně. Dáme vám víc. Uhelné sklady UNIKOM Čáslav, Uhlířské Janovice, Zbraslavice, Přelouč a Kolín. Více informací

Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora

je českým podnikem působícím v oblasti středočeského kraje. Jako předmět podnikání má velký rozsah činností z oblasti výroby, prodeje a služeb.


podnik.jpgOrganizační funkce společnosti je založena na principu dvou základních úrovní, rovina podnik a závod. V úrovni závodů jsou vytvořena střediska jako nejnižší řídící a organizační článek. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž práva a povinnosti vyplývají ze schválených stanov a Obchodního zákoníku. Statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím jménem, je sedmičlenné představenstvo. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Základní jmění společnosti 290 590 000 Kč je rozděleno na akcie o nominální hodnotě 10.000 Kč.

Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora, byla založena 6. srpna 1992. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01.

 diagram-unikom.jpg